Zarządzenia Dyrektora UCSiR

W sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność miasta st. Warszawy oraz skarbu państwa, którymi dysponuje Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
w sprawie dni wolnych od pracy dla pracowników Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w roku 2018
Wprowadzenie harmonogramu pracy obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w dni świąteczne
W sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji przyjmowania , rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji