Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Prowadzenie zajęć tenisa stołowego w ramach programu SPRATAKUS

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług instruktorskich prowadzenia zajęć tenisa stołowego w ramach programu SPRATAKUS w obiekcie sportowym Centrum Tenisa Stołowego Hawajska.

  1. Termin realizacji :

07.01.2019-12.06.2019 poniedziałki – środy w godzinach 15:00-17:00 - dokładne godziny oraz dni określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia OPZ stanowiącym załącznik nr 1  do zapytania.

  1. Wymagane dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą:
  1. Dla osób posiadających dokument potwierdzający uprawnienia instruktorskie/trenerskie(m.in. dyplom, legitymację instruktorską lub trenera) z tenisa stołowego (należy dołączyć scan dokumentu potwierdzający uprawnienia).
  2. Dla osób nie posiadających dokumentów instruktorskich (należy złożyć załącznik nr 2a potwierdzający następujące wymagania:
  • Ukończył/ła 18 rok życia,
  • Posiada minimum średnie wykształcenie,
  • posiada wiedzę, doświadczenia i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora/ trenera tenisa stołowego, potwierdzone oświadczeniem minimum 100 godzin w pracy jako instruktor tenisa stołowego (w przeciągu 2 lat od daty złożenia oferty) podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą.

 

 

  1. Wykonawca w okresie objętym umową zobowiązany jest posiadać (do wglądu Zamawiającego) ważne ubezpieczenie OC w ramach prowadzonych zajęć.
  2. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy której wzór stanowi załącznik nr 3

 

 

W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2) do dnia  13.12.2018r. na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl m.szlezak@ucsir.pl, pocztą na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa lub faxem na nr: 022 334 62 12.

 

Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia:

Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych Hawajska ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa

tel.: 605 057 596 lub 22 644 62 46, adres e-mail: p.palusinski@ucsir.plZałączniki:

Metadane

Data publikacji : 05.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry