Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Usługi Instruktorskiej podczas Programu Zima w Mieście w roku 2019 r. w ZOS Hawajska CTS Hawajska

WN/231/2018

Warszawa 05.12.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą w formie zapytania ofertowego o złożenie oferty cenowej dotyczącej Usługi Instruktorskiej podczas Programu Zima w Mieście w roku 2019 r. w ZOS Hawajska CTS Hawajska przy ul. Dereniowa 48.

 

 1. Szczegółowy program zajęć stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Realizacja w terminie 28.01.2019 r. - 08.02.2019 r. Centrum Tenisa Stołowego ZOS Hawajska ul. Dereniowa 48 ,(Hala CTS Hawajska, Tenis stołowy CTS Hawajska)

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 1. Hala wymagania dla instruktora Sportów halowych:
 • dyplom ukończenia studiów na kierunku - wychowanie fizyczne,(uprawnienia należy złożyć wraz z ofertą),
  •  
 • uprawnienia instruktora/ trenera, co najmniej dwóch sportów halowych/ salowych.
  (uprawnienia należy złożyć wraz z ofertą),

 

 1. Tenis Stołowy  wymagania dla instruktora:
 • dyplom ukończenia studiów na kierunku wychowanie fizyczne, dodatkowo posiada umiejętności prowadzenia zajęć z tenisa stołowego ,( uprawnienia należy złożyć wraz z ofertą)
 • uprawnienia instruktorskie/ trenerskie z tenisa stołowego,(m.in. dyplom, legitymację instruktora lub trenera z tenisa stołowego) ,( uprawnienia należy złożyć wraz z ofertą)

 

w formie oświadczenia (załącznik nr 2a) że:

 • ukończył 18 rok życia,
 • posiada minimum średnie wykształcenie,
 • posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora/ trenera tenisa stołowego, potwierdzone oświadczeniem o wykonaniu minimum 100 godzin w pracy jako instruktor tenisa stołowego (w przeciągu 2 lat od daty złożenia oferty) podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą (do oferty należy dołączyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem 2a),
 • Zamawiający może poprosić o przedstawienie do wglądu dokumentu (np. referencji) poświadczających powyższe doświadczenie,
 1. Wykonawca w okresie objętym umową zobowiązany jest posiadać (do wglądu Zamawiającego) ważne ubezpieczenie OC imienne, w ramach prowadzonych zajęć (nie będą honorowane ubezpieczenia grupowe szkolne).

Dokument OC musi zostać przedstawiony przed podpisaniem umowy.

 

W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2) do dnia 13.12.2018 r., na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl,

pocztą na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, lub faxem: 022 334-62-12.

Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia: Paweł Palusiński Kierownik ZOS Hawajska  tel. kom. 605 057 596, tel. 22 644 62 46 p.palusinski@ucsir.pl


Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 05.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry