Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Świadczenie usług instruktorskich prowadzenia zajęć szachowych w ramach programu Spartakus

WN/231/2018

                                                                                     Warszawa 05.12.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                   

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług instruktorskich prowadzenia zajęć szachowych.

Zajęcia odbywać się będą w ramach programu SPARTAKUS.

 1. Termin realizacji :

08.01.2019 – 13.06.2019 – wtorek – czwartek ,dokładne godziny oraz dni określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia OPZ stanowiącym załącznik nr 1  do zapytania.

 1. Wymagane dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą:
 1. Dla osób posiadających dokument potwierdzający uprawnienia instruktorskie/trenerskie z szachów (należy dołączyć scan dokumentu potwierdzające uprawnienia)
 1. Dla osób nie posiadających dokumentów instruktorskich (należy złożyć załącznik nr 2a) potwierdzający następujące wymagania:
 • Ukończył/ła 18 rok życia,
 • Posiada minimum średnie wykształcenie,
 • posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora/ trenera szachów, potwierdzone oświadczeniem (załącznik nr 2a) minimum 100 godzin pracy jako instruktor/ trener szachów (w przeciągu 2 lat od daty złożenia oferty) podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą,

 

 

 1. Wykonawca w okresie objętym umową zobowiązany jest posiadać (do wglądu Zamawiającego) ważne ubezpieczenie OC w ramach prowadzonych zajęć.
 2. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy której wzór stanowi załącznik nr 3

 

W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2) do dnia 13.12.2018r . na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl,

 • pocztą na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122,
  02-781 Warszawa, lub faksem na nr: 022 334-62-12.

 

Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia:

Pan Paweł Palusiński Kierownik ZOS Hawajska ul. Hawajska 7, 02-776 Warszawa

tel.: 605 057 596 lub. 22 644 62 46, adres e-mail: p.palusinski@ucsir.pl


Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 05.12.2018
Data modyfikacji : 05.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry