Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Prowadzenie zajęć Szkółki Tenisa Stołowego w obiekcie sportowym Centrum Tenisa Stołowego Hawajska

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 122 zaprasza
w formie zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług instruktorskich na potrzeby prowadzenia zajęć Szkółki Tenisa Stołowego, w UCSIR w Centrum Tenisa Stołowego ZOS Hawajska, przy Ul Dereniowa 48, 02-776 Warszawa,

 1. Termin realizacji (
 • Zadanie 1a (poniedziałek – środa 17:00-21:00) 02.01.2019 -19.06.2019 r.(177h)
 • Zadanie 1b ( wtorek-czwartek 17:00-21:00 ) 03.01.2019- 18.06.2019 r.(177h)

dokładne godziny oraz dni określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia OPZ stanowiącym załącznik nr 1  do zapytania.

 1. Wymagane dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą:
 1. Dla osób posiadających uprawnienia instruktorskie/trenerskie z tenisa stołowego
  (należy dołączyć scan dokumentu potwierdzającego uprawnienia).
 2. Dla osób nie posiadających dokumentów instruktorskich (należy złożyć załącznik nr 2a) potwierdzający następujące wymagania:
 • Ukończył/ła 18 rok życia,
 • Posiada minimum średnie wykształcenie,
 • posiada wiedzę doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora tenisa stołowego, potwierdzone oświadczeniem o minimum rocznym doświadczeniu ( w przeciągu 3 lat od złożenia oferty) w pracy jako instruktor tenisa stołowego, w wymiarze minimum 4 godziny tygodniowo.

 

 

 1. Zamawiający zatrudni dwóch, niezależnych instruktorów: (oddzielnie do Zadania a i b), a tym samym równocześnie Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert na więcej niż jedno Zadanie.
 2. Wykonawca w okresie objętym umową zobowiązany jest posiadać (do wglądu Zamawiającego) ważne ubezpieczenie OC w ramach prowadzonych zajęć.
 3. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy której wzór stanowi załącznik nr 3

 

 

W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2) do dnia  13.12.2018 r. na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl, pocztą na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa lub faxem na nr: 022 334 62 12.

 

Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia:

Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych Hawajska ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa

tel.: 605 057 596 lub 22 644 62 46, adres e-mail: p.palusinski@ucsir.plZałączniki:

Metadane

Data publikacji : 05.12.2018
Data modyfikacji : 06.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry