Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

http://bip.ucsir.pl/ucs/zamowienia-publiczne/archiwum/rok-2018/zaproszenie-do-skladani/prowadzenie-zajec-tenis/10108,WN2232017.html
24.06.2024, 08:19

WN/223/2017

Warszawa 14.12.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług instruktorskich prowadzenia zajęć tenisa stołowego w ramach programu SPRATAKUS w obiekcie sportowym Centrum Tenisa Stołowego Hawajska.

 

Termin realizacji 08.01.2018 - 13.12.2018 r. w dniach i godzinach określonych w szczegółowym  opisie przedmiotu zamówienia OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

 

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy.

 

Wymagania dla instruktorów:

  • Uprawnienia instruktorskie/ trenerskie z tenisa stołowego,/scan do oferty

bądź

W formie oświadczenia że: (załącznik 2a)

  • Ukończył 18 rok życia,
  • Posiada minimum średnie wykształcenie,
  • Nie był karany za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy,
  • posiada wiedzę, doświadczenia i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora tenisa stołowego, potwierdzone oświadczeniem o minimum półrocznym doświadczeniu w pracy jako instruktor tenisa stołowego zgodnie z załącznikiem 2a do oferty.

Wykonawca w okresie objętym umową zobowiązany jest posiadać (do wglądu Zamawiającego) ważne ubezpieczenie OC, imienne w ramach prowadzonych zajęć.
 

Wymagane dokumenty do oferty

  • uprawnienia instruktorskie tenisa stołowego (kopie należy dołączyć do oferty), jeśli dotyczy
  • oświadczenie załącznik 2a,

 

 

 

W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2) do dnia  19.12.2017 r. do godziny 15:30 na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl

Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia:

Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych Hawajska ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa

tel.: 605 057 596 lub 22 644 62 46, adres e-mail: p.palusinski@ucsir.plZałączniki:

Metadane

Data publikacji : 14.12.2017
Data modyfikacji : 14.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony