Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/223/2017

                                                                                               Warszawa 14.12.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 122 zaprasza
w formie zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług instruktorskich na potrzeby prowadzenia zajęć Szkółki Tenisa Stołowego w obiekcie sportowym Centrum Tenisa Stołowego Hawajska, Ul Dereniowa 48, 02-776 Warszawa,

Termin realizacji 02.01.2018 r. – 20.12.2018 - dokładne godziny oraz dni określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia OPZ stanowiącym załącznik nr 1  do zapytania.

 

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy.

 

Wymagania dla instruktorów:

  • Uprawnienia instruktorskie/ trenerskie z tenisa stołowego, scan do oferty
  • Ukończył 18 rok życia,
  • Posiada minimum średnie wykształcenie,
  • Posiada wiedzę, doświadczenia i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora tenisa stołowego,

 

Wykonawca w okresie objętym umową zobowiązany jest posiadać (do wglądu Zamawiającego) ważne ubezpieczenie OC w ramach prowadzonych zajęć.

 

Wymagane dokumenty do oferty

  • uprawnienia instruktorskie/ trenerskie z tenisa stołowego (kopie należy dołączyć do oferty), jeśli dotyczy

 

W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2) do dnia  19.12.2017 r. do godziny 15:30 na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl m.szlezak@ucsir.pl, pocztą na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa lub faxem na nr: 022 334 62 12.

 

Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia:

Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych Hawajska ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa

tel.: 605 057 596 lub 22 644 62 46, adres e-mail: p.palusinski@ucsir.plZałączniki:

Metadane

Data publikacji : 14.12.2017
Data modyfikacji : 04.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony

do góry