Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

http://bip.ucsir.pl/ucs/zamowienia-publiczne/archiwum/rok-2018/zaproszenie-do-skladani/prowadzenie-zajec-szach/10107,WN2232017.html
18.07.2024, 13:40

WN/223/2017

                                                                                     Warszawa 14.12.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOPWE

                                                                                   

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług instruktorskich prowadzenia zajęć szachowych.

Zajęcia odbywać się będą w ramach programu SPARTAKUS.

Termin realizacji zamówienia 08.01.2018-12.12.2018, w dniach i godzinach określonych w szczegółowym  opisie przedmiotu zamówienia OPZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

 

Wymagania dla instruktorów:

 • Uprawnienia instruktorskie/ trenerskie z szachów/ scan do oferty

bądź

W formie oświadczenia że: (załącznik 2a)

 • Ukończył 18 rok życia,
 • posiada minimum średnie wykształcenie,
 • Nie był karany/na za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy,
 • Posiada wiedzę w zakresie działalności instruktorskiej,
 • czynnie uprawia grę w szachy od minimum 10 lat,

 

Wykonawca w okresie objętym umową zobowiązany jest posiadać (do wglądu Zamawiającego) ważne ubezpieczenie OC w ramach prowadzonych zajęć

Wymagane dokumenty do oferty

 • uprawnienia instruktorskie z szachów (kopie należy dołączyć do oferty), jeśli dotyczy
 • oświadczenie załącznik 2a,

 

W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2) do dnia 19.12.2017 r. do 15:30 .

 • na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl,
 • pocztą na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122,
  02-781 Warszawa,
 • lub faksem na nr: 022 334-62-12.

 

Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia:

Pan Paweł Palusiński Kierownik ZOS Hawajska ul. Hawajska 7, 02-776 Warszawa

tel.: 605 057 596 lub. 22 644 62 46, adres e-mail: p.palusinski@ucsir.pl Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 14.12.2017
Data modyfikacji : 14.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony