Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/223/2017

Zaproszenie do składania ofert na usługi Instruktorskie podczas Programu LATO W MIEŚCIE w roku 2018 r. w obiektach UCSIR.

Zwracam się z uprzejmą prośbą w formie zapytania ofertowego o złożenie oferty cenowej dotyczącej Usługi Instruktorskiej podczas Programu LATO W MIEŚCIE  w roku 2018 r. w obiektach UCSIR. 

 • Szczegółowy program zajęć stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Realizacja w terminie 25.06.208-31.08.2018 r.

Obiekty w programie:

- Centrum Tenisa Stołowego ZOS Hawajska ul. Dereniowa 48 ,

- Arena Ursynów ul. Pileckiego 122, Warszawa,

 • W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2) do dnia 24.05.2018 do godziny 15:30 na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl,  pocztą na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, lub faxem: 022 334-62-12.

 

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym.

Wymagania dla instruktora Programu Lato w Mieście Arena Ursynów, hala sportowa, salka, ZOS Hawajska Hala:

 • Osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów na kierunku - wychowanie fizyczne,bądź
 • Osoba posiadająca uprawnienia (m.in. dyplom, legitymację instruktora lub trenera), co najmniej dwóch sportów halowych/ salowych np. piłki nożnej, siatkówki, koszykówki

 

Wymagania dla instruktora Programu Lato w Mieście CTS Hawajska tenis stołowy:

 • Osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów na kierunku - wychowanie fizyczne, dodatkowo posiadająca umiejętności prowadzenia zajęć z tenisa stołowego.
 • Osoba posiadająca uprawnienia (m.in. dyplom, legitymację instruktora lub trenera) z tenisa stołowego,
 • osoba, posiadająca minimum wykształcenie średnie, posiada wiedzę, doświadczenia i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora/ trenera tenisa stołowego:
 • należy do oferty przedstawić dokument (np. referencje, oświadczenie) poświadczające należyte wykonanie zadań instruktora tenisa stołowego podczas zajęć  z dziećmi i młodzieżą, w wymiarze minimum 100 godzin w przeciągu 2 lat latach od daty złożenia oferty

Wymagania dla instruktora Programu Lato w Mieście Arena Ursynów szachy:

 • Osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów na kierunku - wychowanie fizyczne, dodatkowo posiadająca umiejętności prowadzenia zajęć z szachów.
 • Osoba posiadająca uprawnienia instruktora/ trenera (m.in. dyplom, legitymację) z szachów,
 • Osoba, posiadająca minimum wykształcenie średnie, posiada wiedzę, doświadczenia i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora/ trenera szachów,
  • należy do oferty przedstawi dokument (np. referencje, oświadczenie) poświadczający należyte wykonanie zadań instruktora szachów podczas zajęć z dziećmi
   i młodzieżą, w wymiarze minimum 100 godzin w przeciągu 2 lat latach od daty złożenia oferty.
 • Wykonawca w okresie objętym umową zobowiązany jest wykupić jeśli nie posiada (do wglądu Zamawiającego) ważne ubezpieczenie OC imienne, w ramach prowadzonych zajęć (nie będą honorowane ubezpieczenia grupowe szkolne).
 • Realizacja usługi nastąpi na podstawie umowy.
 • Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia:

Paweł Palusiński Kierownik ZOS Hawajska , tel. 22 644 62 46 p.palusinski@ucsir.pl

Marcin Zieliński Kierownik Arena Ursynów, Tel. 22 334 62 56, m.zielinski@ucsir.pl


Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 18.05.2018
Data modyfikacji : 24.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Przetargi
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry