Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/189/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ PODCZAS GALI XVIII PLEBISCYTU NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WARSZAWY 2017 r.

WN/189/2017                                                                                                                                                                

Warszawa, 07.11.2017r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ PODCZAS GALI XVIII PLEBISCYTU

NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WARSZAWY 2017 r.

 

Zapraszam do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie na świadczenie usługi cateringowej podczas Gali XVIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2017r.

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

02-03.02.2018r., w godz. 20:00-05:00

Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

 

Informacje dotyczące:

  • zakresu i sposobu realizacji zamówienia,
  • zasad postępowania oraz wyboru Wykonawcy

zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „siwz”) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

UWAGA: Sprostowanie do opisu przedmiotu zamówienia

 

W przypadku zainteresowania ofertę cenową należy przesłać zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 oraz 2.1 do dnia 15.11.2017r. do godz. 10.00 na adres:

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

lub na nr faxu: 022 334-62-12

lub na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl

 

Zamówienie będzie realizowane na postawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6.

 

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia jest Wiesław Krzemiński tel. (22) 334 62 32

 


Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 07.11.2017
Data modyfikacji : 14.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik UCSiR
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry