Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/235/2016

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 122 zaprasza w formie zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług Instruktorskich na potrzeby prowadzenia zajęć Programu Senior Starszy – Bezpieczniejszy w AAC

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach.

 W przypadku zainteresowania  ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2

do dnia 05.01.2017 do godz.14:30 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

·      elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl.;  m.szlezak@ucsir.pl 

·      lub pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

      pok. 204 (Sekretariat),

·      lub za pośrednictwem faksu na nr: 022 334-62-12,

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest:

-        Pan Paweł Palusiński tel.kom. 605 057 596  tel.: 22 644 62 46,  p.palusinski@ucsir.pl

 


Załączniki

Metadane

Data publikacji : 04.01.2017
Data modyfikacji : 11.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Przetargi
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony

do góry