Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

http://bip.ucsir.pl/ucs/zamowienia-publiczne/archiwum/rok-2017/8861,WN2402016.html
24.05.2024, 15:46

WN/240/2016

Zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie na świadczenie, usług prowadzenia zajęć szkółki tenisa stołowego w Centrum Tenisa Stołowego na rok 2017

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach.

 

W przypadku zainteresowania  ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2

do dnia 28.12.2016 do godz.12:00 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

·      elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl.;  m.szlezak@ucsir.pl 

·      lub pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

      pok. 204 (Sekretariat),

·      lub za pośrednictwem faksu na nr: 022 334-62-12,

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest:

-        Pan Paweł Palusiński tel.kom. 605 057 596  tel.: 22 644 62 46,  p.palusinski@ucsir.pl

 


Załączniki

Metadane

Data publikacji : 22.12.2016
Data modyfikacji : 11.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony