Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/195/2016

Zapraszam do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie na świadczenie usług konserwacji instalacji elektrycznej w obiektach UCSiR wraz z pełnieniem dyżuru elektryka podczas imprez.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na Usługę konserwacji instalacji elektrycznej w obiektach UCSIR  oraz pełnienia dyżurów na imprezach w roku 2017,

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załącznikach.

 

W przypadku zainteresowania  ofertę cenową należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 21.11.2016 do godziny 12:00. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

·      elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl.

·      lub pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa pok. 204 (Sekretariat),

·      lub za pośrednictwem faksu na nr: 022 334-62-12,

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest:

-        Pani Maria Flisiak tel.: 022 334-62-56, m.flisiak@ucsir.pl

-        Pan Marcin Zieliński tel. 785 -501-556 m.zielinski@ucsir.pl

 


Załączniki

Metadane

Data publikacji : 10.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Zamówienia Publiczne
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry