Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/194/2016

Zapraszam do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie na świadczenie usługi cateringowej podczas Gali XVII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2016 r.

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

03/04.02.2017 r., w godz. 20:00-05:00

Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122,02-781 Warszawa

 

 

Informacje dotyczące:

  • zakresu i sposobu realizacji zamówienia,
  • zasad postępowania oraz wyboru Wykonawcy

zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „siwz”) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

 

W przypadku zainteresowania ofertę cenową należy przesłać zgodnie
z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 oraz 2.1 do dnia 18.11.2016 r. do godz. 10.00 na adres:

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

lub na nr faxu: 022 334-62-12

lub na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl

 

Zamówienie będzie realizowane na postawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia jest Pan Wiesław Krzemiński tel. (22)34 62 32, kom.785 501 409,


Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 10.11.2016
Data modyfikacji : 10.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak Zamówienia Publiczne
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry