Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/138/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące remontu nawierzchni sportowej w hali sportowej przy ul. Hawajskiej 7 w Warszawie

                  

Warszawa, 06.07.2016r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 122 zapraszam do złożenia oferty cenowej dotyczącej remontu nawierzchni sportowej w hali sportowej przy ul. Hawajskiej 7 w Warszawie.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został określony w załączniku nr 1.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia w terminie od 23.07.2016r. do 24.08.2016r.

Wymagana co najmniej 48 miesięczna gwarancja.

 

W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonych formularzy ofertowych (załącznik nr 2) do dnia 13.07.2016r. do godziny 14.00 na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl lub

pocztą na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa  lub faxem: 022 334-62-12.

 

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta, a wybrany Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.

 

Informacje o złożonych ofertach mogą być przekazane na wniosek zainteresowanych osób - po zakończeniu postępowania

 


Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy

Metadane

Data publikacji : 06.07.2016
Data modyfikacji : 06.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry