Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/200/07/2015

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczących Usług Instruktorskich podczas Programu Lato w Mieście w obiektach ZOS Hawajska oraz Arena Ursynów - dodatkowe terminy

Warszawa 08.06.2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W  imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 122 zapraszam do złożenia oferty cenowej dotyczących Usług Instruktorskich podczas Programu Lato w Mieście w obiektach ZOS Hawajska oraz Arena Ursynów.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Prowadzenie zajęć w Programie Lato w Mieście w obiekcie ZOS Hawajska w terminie 11.07-22.07.2016 r.
  3. Prowadzenie zajęć w Programie Lato w Mieście w obiekcie Arena Ursynów w terminie 27.06-01.07-.2016 r.

Wymagania dla instruktora Programu Lato w Mieście Hala /CTS Hawajska ul. Hawajska 7, oraz Hala Arena Ursynów ul. Pileckiego 122:

  • dyplom ukończenia studiów na kierunku - wychowanie fizyczne bądź
  • uprawnienia instruktora/ trenera, co najmniej dwóch sportów halowych/ salowych,

dotyczy zajęć prowadzonych na hali sportowej,

 

  1. Wykonawca w okresie objętym umową zobowiązany jest posiadać (wykupić) (do wglądu Zamawiającego) ważne ubezpieczenie OC imienne, w ramach prowadzonych zajęć (nie będą honorowane ubezpieczenia grupowe szkolne).
  2. Spośród złożonych ofert zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty, a wybrani Wykonawcy będą realizować zamówienie na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.
  3. Informacje o złożonych ofertach mogą być przekazane na wniosek zainteresowanych osób - po zakończeniu postępowania.

 

W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2) do dnia  16.06.2016 do 12:00  na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl,

lub

pocztą na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa,

lub faxem: 022 334-62-12.

Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia:

Paweł Palusiński kierownik ZOS Hawajska  tel. kom. 605 057 596

tel. 22 644 62 46 p.palusinski@ucsir.pl


      Załączniki:

 

 

 

Poprzednie postępowania znajdziecie Państwo w archiwum

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.06.2016
Data modyfikacji : 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry