Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/200/06/2015

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dotyczących Usług Instruktorskich podczas Programu Lato w Mieście w obiektach ZOS Hawajska oraz Arena Ursynów.

Warszawa 23.05.2016 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 122 zapraszam do złożenia oferty cenowej dotyczących Usług Instruktorskich podczas Programu Lato
w Mieście w obiektach ZOS Hawajska oraz Arena Ursynów.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Prowadzenie zajęć w Programie Lato w Mieście w dniach 27.06-31.08.2016 r.
  w obiektach:
 1. Usługi instruktorskie podczas Programu Lato w Mieście 2016 – Hala /CTS Hawajska ul. Hawajska 7,
 2. Usługi instruktorskie podczas Programu Lato w Mieście 2016 – Hala Arena Ursynów
  ul. Pileckiego 122.
 3. Usługi instruktorskie podczas Programu Lato w Mieście – Hala Arena Ursynów
  ul. Pileckiego 122 zajęcia z samoobrony,

Wymagania dla instruktora Programu Lato w Mieście Hala /CTS Hawajska ul. Hawajska 7, oraz Hala Arena Ursynów ul. Pileckiego 122:

 • dyplom ukończenia studiów na kierunku - wychowanie fizyczne,

bądź

 • uprawnienia instruktora/ trenera, co najmniej dwóch sportów halowych/ salowych,

dotyczy zajęć prowadzonych na hali sportowej,

W przypadku zajęć z samoobrony w Hali Arena Ursynów:

 • uprawnienia instruktora/ trenera z samoobrony lub innych sportów walki np. : aikido, judo, zapasy, taekwondo.
 1. Wykonawca w okresie objętym umową zobowiązany jest posiadać (wykupić) (do wglądu Zamawiającego) ważne ubezpieczenie OC imienne, w ramach prowadzonych zajęć (nie będą honorowane ubezpieczenia grupowe szkolne).
 2. Spośród złożonych ofert zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty, a wybrani Wykonawcy będą realizować zamówienie na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 3. Informacje o złożonych ofertach mogą być przekazane na wniosek zainteresowanych osób - po zakończeniu postępowania.

 

W przypadku zainteresowania, proszę o przesłanie oferty cenowej wg załączonego formularza (załącznik nr 2) do dnia  31.05.2016 do 12:00  na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl,

lub

pocztą na adres: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa,

lub faxem: 022 334-62-12.

Kontakt w sprawie szczegółów realizacji zamówienia:

Paweł Palusiński kierownik ZOS Hawajska  tel. kom. 605 057 596

tel. 22 644 62 46 p.palusinski@ucsir.pl


      Załączniki:

 

Metadane

Data publikacji : 23.05.2016
Data modyfikacji : 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry