Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/003/03/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie prowadzenia zajęć fitness w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Warszawa, 20.05.2016r.

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług w zakresie prowadzenia zajęć fitness w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji określonych w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Obiekty Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie (zgodnie z załącznikiem nr 1)

 

Termin realizacji zamówienia: 07.06.2016 – 31.12.2016

 

Warunkiem  udziału w postępowaniu jest posiadanie:

  • legitymacji instruktora rekreacji ruchowej o specjalności AEROBIC / AEROBIC SPORTOWY / FITNESS

lub

  • certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć AEROBIC / FITNESS

lub

  • min. 2 dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia/warsztatu w zakresie prowadzenia zajęć jak: tmt, gfs, tabata, body pump, trening funkcjonalny, pilates, body ball, zdrowy kręgosłup, płaski brzuch, stretching, gim 60 (z zastrzeżeniem, iż musi to być rodzaj warsztatu z zajęć na które Wykonawca składa ofertę)

 

Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

 

W przypadku zainteresowania ofertę  cenową zgodnie załącznikiem nr 2 proszę przesłać  do dnia 30.05.2016r. do godz.14.00 

na adres:

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

lub  nr  faxu:  022 334-62-12 lub  na  adres  e-mail:  przetargi@ucsir.pl

Oferty można składać na wybrane zadania.

 

W formularzu oferty należy wpisać numer zadania. Na każde zadanie należy złożyć oddzielny formularz oferty.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 


      Załączniki:

 

Metadane

Data publikacji : 20.05.2016
Data modyfikacji : 20.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry