Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/024/01/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie konserwacji instalacji elektrycznych w obiektach UCSIR

Nr referencyjny:
Wartość szacunkowa:
Wspólny słownik zamówień CPV:
Tryb:
Termin składania ofert:

Warszawa, 26.01.2016r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług w zakresie:

- konserwacji Instalacji Elektrycznej w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji
- pełnienia dyżuru elektryka podczas imprez,
- przeglądu kompensatorów mocy biernej,

Miejsce realizacji zamówienia:

Obiekty Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie (zgodnie z załącznikiem nr 1)

Termin realizacji zamówienia: Luty 2016r. - Grudzień 2016r.

 

W przypadku zainteresowania ofertę  cenową zgodnie załącznikiem nr 2 proszę przesłać  do dnia 28.01.2016r. do godz.12.00.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

  • elektronicznej na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl.
  • pisemnej - ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa pok. 204 (Sekretariat),
  • faksu na nr: 022 334-62-12,

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie szczegółów realizacji zamówienia jest:
 Pani Maria Flisiak tel.: 022 334-62-28, m.flisiak@ucsir.pl
 Pan Marcin Zieliński tel. 785 -501-556 m.zielinski@ucsir.pl


Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach formalnych jest:
 Pani Monika Szlęzak tel.: 022 334 62 45, m.szlezak@ucsir.pl

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


Załączniki:


ZMIANY

W formularzu ofertowym niesłusznie została zawarta stawka roboczogodziny. Zamawiający nie wymaga podania tej stawki w zapytaniu. Poniżej znajduje się zaktualizowany formularz:

Załącznik nr 2 - formularz oferty - aktualny

Metadane

Data publikacji : 26.01.2016
Data modyfikacji : 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry