Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/177/02/2015

Zaproszenie do składania ofert dotyczących usług prowadzenia gimnastyki dla seniora w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji

 

 

 

Warszawa, 20.01.2016r.

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

W imieniu Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zapraszam do złożenie oferty cenowej dotyczącej świadczenia usług prowadzenia gimnastyki dla seniora w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji określonych w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Obiekty Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie (zgodnie z załącznikiem nr 1)

 

Termin realizacji zamówienia: 01.02.2016r.-18.12.2016r.

 

Warunkiem  udziału w postępowaniu jest posiadanie:

  1. Część I – gimnastyka dla seniora na sali:
  • uprawnień  instruktorskich w zakresie rekreacji ruchowej o specjalności kinezynogerontoprofilaktyka

lub

  • certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie prowadzenia gimnastyki
    z osobami w wieku seniora

 

  1. Część II – gimnastyka dla seniora w wodzie:
  • legitymacji instruktora rekreacji ruchowej o specjalności aqua aerobic

lub

  • certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć aqua aerobik;

 

Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

 

W przypadku zainteresowania ofertę  cenową zgodnie załącznikiem nr 2 proszę przesłać  do dnia 25.01.2016r. do godz.12.00  na adres:

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

lub  nr  faxu:  022 334-62-12 lub  na  adres  e-mail:  przetargi@ucsir.pl

Oferty można składać na wybrane zadania.

 

W formularzu oferty należy zaznaczyć których zajęć oferta dotyczy (na sali / w wodzie) oraz wpisać numer zadania.

Jeżeli oferty będą dotyczyć zajęć na sali oraz w wodzie należy złożyć dwa oddzielne formularze oferty (jeden formularz dotyczący zajęć na sali oraz  drugi formularz dotyczący zajęć w wodzie).

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 20.01.2016
Data modyfikacji : 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry