Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ZP/PN/U/10/2015

Kompleksowe usługi ochrony

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu dotyczącym kompleksowych usług ochrony.

Sygnatura postępowania: ZP/PN/U/10/2015

Nazwa postępowania: Kompleksowe usługi ochrony


 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz), opis przedmiotu zamówienia, wzory umów
  3. Załaczniki nr 2.1 - 2.4 do siwz - formularze ofertowe
  4. Załączniki nr 3, 4, 5, 7 do siwz - oświadczenia i wykaz zamówień Wykonawcy

Wyjaśnienia do siwz:

  1. Wyjaśnienie z dnia 21.12.2015

  1. Unieważnienie zadania nr 2
  2. Unieważnienie zadania nr 3

Rozstrzygnięcie:

  1. Rozstrzygnięcie zadania nr 1
  2. Rozstrzygnięcie zadania nr 4

Metadane

Data publikacji : 16.12.2015
Data modyfikacji : 20.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry