Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/024/02/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące usług w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej w obiektach UCSiR w roku 2016 r.

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 122 zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie:

  • konserwacji Instalacji Elektrycznej w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji
  •  pełnienia dyżuru elektryka podczas imprez,
  • przeglądu kompensatorów mocy biernej,
  • przeprowadzenia pomiarów rezystancji instalacji odgromowej w obiektach basenowych UCSiR przy ul. Hirszfelda 11, Koncertowa 4, Wilczy Dół 4.

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert do dnia 17.12.2015r. do godziny 15:00.

 


PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ


ZMIANA:

Informujemy że następuje zmiana w zapytaniu ofertowym tj. wykreśla się z:

  1. opisu przedmiotu zamówienia,
  2. zapytania ofertowego  pkt.II.2.1, 2.1.4 ; oraz w pkt.VII.7.2.4 lit. d.
  3. umowy ust.4 § 1  oraz ust.4 § 5,
  4. formularza ofertowego.

 

zapis  dot. realizacji zadania nr IV

Zadanie nr IV:

Wykonanie pomiarów rezystancji odgromowej (w terminie do maja 2016r.) w obiektach basenowych: ZOS Moczydło, ZOS Hirszfelda, ZOS Koncertowa, w ramach których należy dokonać:

a)   sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych i instalacji odgromowej,

  1. usunięcia usterek dostrzeżonych w trakcie przeglądu.

 

Jednocześnie informuję iż po wyżej wymienionych zmianach formularz oferty ulega zmianie. Formularz należy złożyć bez wyceny zadania IV.

Nowy formularz ofertowy w załączeniu


Załączniki:

Metadane

Data publikacji : 10.12.2015
Data modyfikacji : 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Szlęzak
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry