Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ZP/ZO/U/09/2015

Zaproszenie do składania Ofert Usługa prowadzenia zajęć fitness w Zespołach Obiektów Sportowych Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Nr referencyjny:
Wartość szacunkowa:
Wspólny słownik zamówień CPV:
Tryb:
Termin składania ofert:Zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym wyłonienie wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie na świadczenie usług prowadzenia zajęć fitness w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji

 

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Obiekty Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie (zgodnie z załącznikiemnr 1)

 

Informacje dotyczące:

  • zakresu i sposobu realizacji zamówienia,
  • zasad postępowania oraz wyboru Wykonawcy

zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „siwz”) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Termin realizacji zamówienia:
01.01. 20 16r.-3 1. 12. 2016r.

W przypadku zainteresowania ofertę cenową należy przesłać zgodnie

z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.1 - 2.7 

do dnia 10.12.2015r do godziny 10:00

 


Załączniki:

 

Grafiki:

 

Zmiany :


Rozstrzygnięcie postępowania

Wybór Wykonawcy -zadanie nr 16

Unieważnienie zadania nr 29

 

 

Metadane

Data publikacji : 02.12.2015
Data modyfikacji : 03.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry