Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

ZP/PN/U/08/2015

KOMPLEKSOWE USŁUGI OCHRONY

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu dotyczącym kompleksowych usług ochrony.

Sygnatura postępowania: ZP/PN/U/08/2015

Nazwa postępowania: Kompleksowe usługi ochrony


 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz), opis przedmiotu zamówienia, wzory umów
  3. Załaczniki nr 2.1 - 2.5 do siwz - formularze ofertowe
  4. Załączniki nr 3, 4, 5, 7 do siwz - oświadczenia i wykaz zamówień Wykonawcy

  1. Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 1
  2. Unieważnienie postepowania w zakresie zadań nr: 2, 4, 5
  3. Rozstrzygniecie postepowania w zakresie zadania nr 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metadane

Data publikacji : 25.11.2015
Data modyfikacji : 03.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry