Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

WN/145/02/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ PODCZAS GALI XVI PLEBISCYTU NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WARSZAWY 2015r.


 

 

Zapraszam do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie na świadczenie usługi cateringowej podczas Gali XVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2015r.

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

29/30.01.2016 r., w godz. 20:00-05:00

Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

 

 

Informacje dotyczące:

·         zakresu i sposobu realizacji zamówienia,

·         zasad postępowania oraz wyboru Wykonawcy

zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „siwz”) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

 

W przypadku zainteresowania ofertę cenową należy przesłać zgodnie
z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 oraz 2.1 do dnia 16.11.2015r. do godz. 10.00 na adres:

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

lub na nr faxu: 022 334-62-12 lub na adres e-mail: przetargi@ucsir.pl

 

Zamówienie będzie realizowane na postawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3.


 

Załączniki do zapytania:


Postępowanie dotyczące usługi cateringowej podczas Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy w 2015r. zostało zamknięte bez wyboru oferty. Żaden z Wykonawców biorących udział w postępowaniu nie spełnił warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia

Metadane

Data publikacji : 05.11.2015
Data modyfikacji : 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry