Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

http://bip.ucsir.pl/ucs/zamowienia-publiczne/archiwum/rok-2014/5985,ZPPNRb082014.html
23.05.2024, 08:12

ZP/PN/Rb/08/2014

Roboty remontowe w obiektach UCSIR

Roboty remontowe w obiektach UCSIR

 

- Ogłoszenie o zamówieniu.doc

- SIWZ.doc

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

 

Rozstrzygnięcie Postępowania

- Zadanie nr 1 - rozstrzygniecie

- Zadanie nr 2 - rozstrzygniecie

- Zadanie nr 3 - rozstrzygniecie

- Zadanie nr 4 - rozstrzygniecie

- Zadanie nr 5 - rozstrzygniecie

 

Rozstrzygnięcie Postępowania

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zad.nr. 1,2,4

- ogłoszenie o udzieleniu zamówien ia - zad. 3,5.doc

 

ZOS Pileckiego

 

- Przedmiar Pileckiego.pdf

- Pileckiego 122 nakładczy.ath

 

ZOS Hawajska

- Przedmiar Hawajska.pdf

- Hawajska nakładczy.ath

 

ZOS Hirszfelda

 

- Przedmiar Hirszfelda.pdf

- Hirszfelda nakładczy.ath

 

ZOS Koncertowa

 

- Przedmiar Koncertowa.pdf

- Koncertowa nakładczy.ath

 

ZOS WilczyDół

 

- Przedmiar WilczyDół.pdf

- WilczyDół  nakładczy.ath

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.06.2014
Data modyfikacji : 17.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony