Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Aktualnie znajdujesz się na:

                                
      Zgodnie ze Statutem Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów kieruje nim Dyrektor.
Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność UCSiR, właściwą organizację oraz gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
 
 
 
Władze UCSiR :
 
 
Piotr Kondratowicz - Dyrektor 
Marek Stańczak -  Zastępca Dyrektora ds. marketingu, promocji, public relations
Hanna Trojan - Główny Księgowy
 
Adres biura administracji UCSiR:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Pileckiego 122
02-781 Warszawa
Tel. / faks 22 334-62-12

e-mail: sekretariat@ucsir.pl
 

Administrator danych
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji  m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów (dalej UCSiR), reprezentowany przez Dyrektora jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - UCSiR jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
Inspektor ochrony danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Dyrektor Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji  m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów wyznaczył p. Annę Sosińską na inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: ochrona.danych[at]ucsir.pl
Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy/poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 

Metadane

Data publikacji : 04.11.2013
Data modyfikacji : 08.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry