Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

http://bip.ucsir.pl/ucs/sposoby-zalatwiania-spr/7027,Skargi-i-wnioski.html
03.03.2024, 16:32

Skargi i wnioski

Skargi i Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Dyrektora Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w formie pisemnej, za pomocą telefaksu pod nr 22 334 62 12, poczty elektronicznej i pod adresem e-mail sekretariat@ucsir.pl, a także ustnie do protokołu.

Dyrektor Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie działania jednostki, w każdą środę miesiąca w godzinach 14:00-15:00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 22 334 62 12).

Metadane

Data publikacji : 30.04.2015
Data modyfikacji : 22.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anita Nasierowska
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony