Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby Przyjmowania i Załatwiania Spraw
Korespondencje należy składać w Sekretariacie Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursynów w godzinach:
poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00
lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji,
ul. Pileckiego 122
02-781 Warszawa
 
O sposobie załatwiania sprawy UCSiR powiadamia zainteresowanych w formie pisemnej, w terminach przewidzianych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
 
 
Informacje publiczne będące w posiadaniu UCSiR,  a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271)
 
wniosek prosimy składać:
1) pocztą na adres:
     Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji                                          
     ul. Pileckiego 122 02-781 Warszawa
2) lub faksem na numer: 022 334 62 11
3) lub mailem na adres: sekretariat@ucsir.pl
 

Metadane

Data publikacji : 03.12.2013
Data modyfikacji : 15.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony

do góry