Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

http://bip.ucsir.pl/ucs/najem-dzierzawa-nieruch/archiwum/rok-2018/10529,Kwiecien-2018.html
24.05.2024, 15:10

Kwiecień 2018

Informacja dla osób zainteresowanych dzierżawą nieruchomości administrowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR) - kwiecień 2018r.

Warszawa, kwiecień 2018r.

 

Informacja dla osób zainteresowanych dzierżawą nieruchomości administrowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR)

 

 

Dzierżawa nieruchomości nastąpi zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Dzierżawa nieruchomości  następuje na podstawie wniosku  złożonego przez  osobę zainteresowaną, z zastrzeżeniem pkt 3.
  2. Wniosek o dzierżawę powinien zawierać dane określone we wzorze wniosku, który stanowi załącznik nr 1a-1c.
  3. Jeżeli w terminie 14 dni  od opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,  z wnioskiem o dzierżawę zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca zainteresowany tą samą nieruchomością, przeprowadza się konkurs ofert.
  4. Pytania dotyczące nieruchomości należy kierować na adres przetargi@ucsir.pl. Osoby upoważnione do kontaktów: Anna Klitenik, tel: 022 334-62-29, Monika Widermańska, tel: 506-872-318 (nieruchomość nr 2), Marcin Zieliński, tel.: 785-501-556 (nieruchomość nr 1)..
  5. Nieruchomości zostaną przekazane do dzierżawy na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2.

 

Załączniki:


Rzuty nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Metadane

Data publikacji : 19.04.2018
Data modyfikacji : 19.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony