Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

http://bip.ucsir.pl/ucs/najem-dzierzawa-nieruch/archiwum/rok-2017/9127,Marzec-2017.html
24.06.2024, 09:55

Marzec 2017

Informacja dla osób zainteresowanych dzierżawą nieruchomości administrowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR) - marzec 2017.

Warszawa, 23.03.2017r.

Dzierżawa nieruchomości nastąpi zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Dzierżawa nieruchomości  następuje na podstawie wniosku  złożonego przez  osobę zainteresowaną, z zastrzeżeniem pkt 3.
  2. Wniosek o dzierżawę powinien zawierać dane określone we wzorze wniosku, który stanowi załącznik nr 1a-1c.
  3. Jeżeli w terminie 14 dni  od opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych
    do dzierżawy,  z wnioskiem o dzierżawę zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca zainteresowany tą samą nieruchomością, przeprowadza się konkurs ofert.
  4. Informacje dotyczące obiektu, w którym znajduje się nieruchomość przeznaczona do dzierżawy można uzyskać na stronie internetowej www.ucsir.pl.
  5. Pytania dotyczące nieruchomości należy kierować na adres przetargi@ucsir.pl. Osoby upoważnione do kontaktów: Anna Klitenik, tel: 022 334-62-29, Marcin Zieliński, tel: 785-501-556.
  6. Nieruchomości zostaną przekazane do dzierżawy na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2a (nieruchomość gruntowa) oraz załącznik nr 2b (nieruchomość lokalowa).

Załączniki:


Rzuty nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 25.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik UCSiR
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony