Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

http://bip.ucsir.pl/ucs/najem-dzierzawa-nieruch/archiwum/rok-2016/8488,Wrzesien-2016.html
24.05.2024, 16:18

Wrzesień 2016

Informacja dla osób zainteresowanych dzierżawą nieruchomości administrowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR) - wrzesień 2016.

Dzierżawa nieruchomości nastąpi zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Dzierżawa nieruchomości  następuje na podstawie wniosku  złożonego przez  osobę zainteresowaną, z zastrzeżeniem pkt 3.
 2. Wniosek o dzierżawę powinien zawierać dane określone we wzorze wniosku, który stanowi załącznik nr 1a-1c.
 3. Jeżeli w terminie 14 dni  od opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych
  do dzierżawy,  z wnioskiem o dzierżawę zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca zainteresowany tą samą nieruchomością, przeprowadza się konkurs ofert.
 4. Informacje dotyczące obiektu, w którym znajduje się nieruchomość przeznaczona do dzierżawy można uzyskać na stronie internetowej www.ucsir.pl, natomiast szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy udziela kierownik obiektu Pani Monika Widermańska, tel: 506-872-318.
 5. Nieruchomość zostanie przekazana do dzierżawy na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2.
 6. Nieruchomość została oznaczona w załączniku nr 3 literami A,B,C,D,E.

Załączniki:

 1. Wzór umowy dzierżawy nieruchomości lokalowej.
 2. Załącznik nr 1a - wniosek dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 3. Załacznik nr 1b - wniosek dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczej.
 4. Załącznik nr 1c - wniosek dla osób prawnych.
 5. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Rzuty nieruchomości lokalowej przeznaczonej do dzierżawy:

Metadane

Data publikacji : 01.09.2016
Data modyfikacji : 20.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik Przetargi
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony