Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Czerwiec 2016

Informacja dla osób zainteresowanych dzierżawą nieruchomości administrowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji (UCSiR) - czerwiec 2016.

Dzierżawa nieruchomości nastąpi zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Dzierżawa nieruchomości  następuje na podstawie wniosku  złożonego przez  osobę zainteresowaną, z zastrzeżeniem pkt 3.
  2. Wniosek o dzierżawę powinien zawierać dane określone we wzorze wniosku, który stanowi załącznik nr 1a-1c.
  3. Jeżeli w terminie 14 dni  od opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych
    do dzierżawy,  z wnioskiem o dzierżawę zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca zainteresowany tą samą nieruchomością, przeprowadza się konkurs ofert.

 

Istotne warunki umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.


Załączniki:

  1. Wzór umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej.
  2. Załącznik nr 1a - wniosek dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
  3. Załacznik nr 1b - wniosek dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczej.
  4. Załącznik nr 1c - wniosek dla osób prawnych.
  5. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 


 

Rzuty i mapy terenów przeznaczonych do dzierżawy:

 

Metadane

Data publikacji : 02.06.2016
Data modyfikacji : 20.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry