Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

03/2016

Informacja dla osób zainteresowanych dzierżawą nieruchomości administrowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji (UCSIR)

Dzierżawa nieruchomości nastąpi zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Dzierżawa nieruchomości następuje na podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną, z zastrzeżeniem pkt 4.
 2. Wniosek o dzierżawę powinien zawierać dane określone we wzorze wniosku, który stanowi załącznik nr 1a - 1c.
 3. Jeżeli w terminie 14 dni od opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, z wnioskiem o dzierżawę zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca zainteresowany tą samą nieruchomością, przeprowadza się konkurs ofert.
 4. W przypadku dzierżawy pomieszczenia kręgielni będą preferowani Wnioskodawcy mający doświadczenie w prowadzeniu kręgielni. Informację dotyczącą posiadania doświadczenia należy podać w treści wniosku.

Istotne warunki umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2a (dzierżawa nieruchomości lokalowych) oraz
załącznik nr 2b (dzierżawa nieruchomości gruntowych).


Załączniki:

 1. Informacja dla wnioskodawców
 

 
Rzuty i mapy terenów / lokali przeznaczonych do dzierżawy:
 1. Nieruchomość nr 1 - kręgielnia.
 2. Nieruchomość nr 2 - nieruchomość w obiekcie Arena Ursynów
 3. Nieruchomość nr 3 - nieruchomość w obiekcie Aqua Relaks
 4. Nieruchomość nr 4 - nieruchomość w obiekcie Hawajska
 5. Nieruchomość nr 5 - nieruchomość w obiekcie Hawajska
 6. nieruchomość nr 6 - nieruchomość - grunt przy ZOS Hirszfelda (róg ulic Pileckiego oraz Indiry Gandhi)

Metadane

Data publikacji : 10.12.2015
Data modyfikacji : 08.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Klitenik, Krzysztof Naporowski
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Naporowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Naporowski

Opcje strony

do góry