Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

http://bip.ucsir.pl/ucs/najem-dzierzawa-nieruch/archiwum/rok-2014/6531,Konkurs-ofert-na-dzierzawe-urzadzen-Gastronomicznych-oraz-Kregielni.html
23.05.2024, 09:08

Konkurs ofert na dzierżawę urządzeń Gastronomicznych oraz Kręgielni

Nr referencyjny:
Wartość szacunkowa:
Wspólny słownik zamówień CPV:
Tryb:
Termin składania ofert:

- Formularz oferty - urządzenia gastronomiczne

- Formularz ofert urządzenia kręgielni

- Regulamin Konkursu Ofert

- Wykaz urządzeń gastronomicznych

- Wykaz urządzeń kręgielni

- Wzór umowy dzierżawy

- Informacja o zamknięciu konkursu ofert

- informacja o wyborze oferty

Metadane

Data publikacji : 15.12.2014
Data modyfikacji : 23.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Marek Miaśkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Marek Miaśkiewicz

Opcje strony