Kompetencje

Data publikacji 04.11.2013

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji realizuje zadania wynikające ze statutu.

Do zakresu działania UCSiR należy w szczególności:

  • organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
  • zapewnienie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu,
  • popularyzacja rekreacji ruchowej i turystyki,
  • tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
  • eksploatacja i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
  • wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Funkcjonowanie UCSiR opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. Na czele jednostki stoi dyrektor, który kieruje pracą przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
 
Dyrektor działa w imieniu m. st. Warszawy, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa przez Prezydenta m. st. Warszawy. Nadzór nad działalnością UCSiR sprawują organy m. st. Warszawy

Do pobrania

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
 

Data publikacji 04.11.2013

Data modyfikacji 03.12.2013
Rejestr zmian
Autor : Marek Miaśkiewicz

Osoba publikująca: Marek Miaśkiewicz


Statystyka strony: 2498 wizyt