Numer ogłoszenia: 170533 - 2015 data zamieszczenia: 20.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164735 - 2015 data 12.11.201 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3346212, fax. 022 3346217.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:< >